Visie

Het terug brengen van het aantal kinderen dat afhankelijk is van een leven op straat.

Dit door het geven van een nieuwe toekomst door vakonderwijs en zorg.

                       

Project doel

Voorzien in een gedegen vakopleiding voor ca 50 thuisloze jongens en meisjes in Oeganda. Door middel van het opzetten van een vakschool en huisvesting gedurende de opleiding.

Voorstel Project fonds werving

September 2010

Nederlandse Initiatief nemer:

Stichting Hope of the Nations

Contact adres:
Stichting Hope of the Nations
Hogeweg 16D
8278 BC Kamperveen.
Tel         :+31 38 33 27 232
Fax         :+31 87 78 41 484
E mail    :Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Inhoud

 1. Project omschrijving
      1. Algemeen
 2. Project voorstel
 3. Locatie
 4. Probleem omschrijving
 5. Project omschrijving
 6. Kosten project
 7. Project duur
 8. Beschrijving en behoefte van de doelgroep
 9. Beschrijving van de doelgroep
 10. Behoefte van de doelgroep
 11. Resultaat en activiteiten
 12. Informatie over de initiatief nemende organisatie (s)
 13. Stichting Hope of the Nations
 14. Partner Oeganda
 15. Donor organisatie
 16. Projectleiding
 17. Informatie Locale partners.
 18. Achtergrond informatie over Oeganda
 19. Geschidenis
 20. Geografische gegevens
 21. De Bevolking
 22. De Overheid
 23. Diversen
 24. Bijlagen
 25. Begroting

Het terug brengen van het aantal kinderen dat afhankelijk is van een leven op straat.
Dit door het geven van een nieuwe toekomst door vakonderwijs en zorg.

 

Voorzien in een gedegen vakopleiding voor ca 50 thuisloze jongens en meisjes in Oeganda. Door middel van het opzetten van een vakschool en huisvesting gedurende de opleiding. En tevens het op zetten van kleine bedrijfjes door middel van micro kredieten. Zodat de student na het afronden van zijn opleiding zicht heeft op een baan en inkomen waardoor hij of zij in zijn of haar eigen onderhoud kan voorzien.

 

Land:                    Oeganda

District:               Kamuli

County:               Bugabula

S/Country:          Nabuwingulu

Plaats:                 Buwanume Parish

Oppervlakte:      8172 m2 (2 acers)

 

Een groot aantal van de thuis loze jongens en meisjes hebben na hun middelbare school niet de mogelijkheid om zelf in hun onderhoud te voorzien of een vervolg opleiding te genieten. En belanden hier door op straat zonder toekomst perspectief.

 

Het doel van dit project is om thuisloze jongens en meisjes die niet de mogelijkheid hebben om door te leren voor te bereiden op een leven in de maatschappij met als doel een inkomen om te voorzien in hun eerste levens onderhoud.

De visie van dit project is om thuisloze jongens en meisjes de nodige zorg te geven en de mogelijkheid om een hoge kwaliteit vakopleiding te volgen gedurende twee jaar.

Lees meer: Project omschrijving

Jongens worden opgeleid tot vaklieden in de metaal bewerking. Er word een syllabus opgesteld die jongens in twee jaar opleiden tot metaal bewerken nivo 3. De minimale opleiding eis is Secundaire school. Na het eerste jaar theoretisch basisopleiding (80% theorie 20% praktijk) volgt een tweede jaar basis praktijk (20% theorie en 80% praktijk).

Na het eerste jaar wordt tevens het opleidingsproject van de meisjes opgestart. Deze opleiding zal specifiek gericht zijn op het praktische gebruik van computers. Op alle scholen in Oeganda wordt computerles gegeven maar zelden betreft dit praktijk les. Dit heeft tot gevolg dat de kans op een baan aanmerkelijk afneemt door geen praktische kennis van computer gebruik. Door een praktijk opleiding aan te bieden in het gebruik van computers in de breedste zin van het woord. Zullen de kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk toe nemen. Praktijk les wordt gegeven op het gebied van MS office toepassingen, Windows, Linux maar ook hardware en netwerk opleidingen.

Berekent is dat er voor de starten van het project € 88.000,00 is gemoeid dit betekent dat er ca €1200,= per leerling benodigd is.

 

Voor een deel van project 1 loopt op dit moment een samen werking met de Wilde Ganzen.

In alle overige projecten kunt u vrij participeren.

Met het hele project is ca 375.000 gemoeid.

(Uitgebreide financiële informatie is op aanvraag beschikbaar)

 

Lees meer: Kosten project (2010)

De bouw van het project zal in 6 maand gerealiseerd worden. In een tijdsbestek van 4 maand na de bouw zal de opleiding starten. De eerste leerlingen zullen starten na 8 maand na de start van het project. Na 24 opleidingsmaanden eindigt het leertraject voor de student. Na 6 jaar dient de school zelfstandig te draaien onder supervisie van HotN.

De doelgroep van dit project zijn weeskinderen, verlaten straatkinderen en andere kansarme kinderen. In Oeganda is het aantal weeskinderen geraamd op ongeveer 2,5 miljoen. Aids, verkeersongevallen en ziekten als malaria, tuberculose en meningitis zijn de belangrijkste oorzaken van de dood. Het gemiddelde sterftecijfer is 46 jaar. Dit betekent dat vaak kinderen worden achtergelaten als wezen.

Lees meer: Behoeften en beperkingen van de doelgroep

 

Sociale categorie en economische situatie

Kwetsbare jongens en meisjes die leven op   straat in slechte maatschappelijke en financiële omstandigheden zonder   toegang tot onderwijs

Leeftijdsgroep

13 – 18 jaar

raming van   het verwachte aantal directe begunstigden

Korte termijn ca 50 kinderen

Lange termijn ca 80 kinderen

Geslachtsverhouding

50% jongens en 50% meisjes

Locatie

De school wordt gebouwd in het dorp Buwanume   Parish in de directe nabijheid van de stad Kamuli Town, kinderen komen   hoofdzakelijk van het platteland. Maar ook ontheemde kinderen uit het door oorlog getroffen   noorden zullen deelnemen aan het onderwijs

Luisteren

Fonetisch lezen

Woordenboek - Gedetailleerd woordenboek weergeven

De doel groep van dit project zijn weeskinderen en thuisloze kinderen of andere kinderen zonder toekomst perspectief. Op dit moment zijn we bezig een lijst samen te stellen met kinderen die in aanmerking komen voor toelating op de school. Het idee van deze school is ontstaan door het feit dat deze doel groep geen kans heeft om zich verder te ontwikkelen.

Daar naast moet er in ogenschouw genomen worden dat deze school als doel heeft het verzorgen van opleidingen in de landbouw. Zodat kinderen leren om zelfvoorziend te worden in de eerste basis behoefte. Daar naast zal de school voor wat betreft de dagelijkse gang van zaken zich zoveel mogelijk richten op de locale bevolking. Het doel is om lokale mensen te werven en in te zetten voor de dagelijkse gang van zaken.

1 Resultaten

   1 Er is een samenwerkingsverband met Grace Tabrnacle Ministries Uganda

   2 Het PC project is gestart op een school in de buurt van Kampala deze wordt voor zien met computers, en er worden al computerlessen gegeven.

   3 Er worden verkoop traningen gegeven aan jonge mensen

   4 Er loopt een project micro kredieten.

     4.1Bulamu Art

     4.2Bulamu Shop

   5 Een weeshuis voorzien van bedden voor 25 kinderen

 

2 Activiteiten

   1 Fondswerving door veiling site

   2 Bedrijfs fonds werving

   3 Voorbereiding voor aankoop grond

   4 Contacten met lokale bevolking

De school zal zo spoedig mogelijk zelfvoorzienend worden gemaakt door het werven van donoren, het inbrengen van school fee’s en het werken met lokale medewerkers. Dit doel word bereikt door de begeleiding van de Nederlandse Partner organisatie Hope of the Nations en de lokale Partner Hope of the Nations Uganda. Deze twee organisaties zullen de zorg en verantwoordelijkheid dragen voor de lopende kosten. De lokale partner Hope of the Nations zal verantwoordelijk zijn voor de voortzetting en het beheer van de school en het school complex. De Nederladse partner St. Hope of the Nations zal voortdurend betrokken zijn door middel van advies en begeleiding.

 

 

 

 

 

 

 

Het bestuur van de stichting 'Hope Of The Nations' schept een organisatorisch kader waarin de vrijwilligers hun werk kunnen doen. De stichting 'Hope Of The Nations' wordt geleid door een bestuur bestaande uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester en de initiators.

 

Ook ondersteunen we initiatieven uit het weeshuis om zelf een deel van de kosten te kunnen dragen.

De stichting heeft tevens tot doel ook de plaatselijke (kerkelijke & sociale) gemeenschap in haar projecten te betrekken in de breedste zin van het woord.

Dit alles zowel in grootschalige projecten als in kleinschalige projecten, maar altijd op een persoonsgerichte en directe manier. In een vervolgstadium kan het project worden uitgebreid naar andere regio’s in ontwikkelingslanden.

Lees meer: Informatie over de Nederlandse partner organisatie.

Hope of the Nations Uganda

Postal Address

P.O Box 26400

Kampala - Uganda

E-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Board members:

Marienk Lodewijk, Founder and Board member (the Netherlands)

Joseph Balikuddembe, Board member (Ugandain)

Rebecka J. Kitakuffe- Wananda, Board member (Ugandain)

 

Lees meer: Informatie over de Oegandeese partner organisatie.

Over de oorspronkelijke bewoners van Oeganda is weinig bekend. In de 18e eeuw waren op het huidige Oegandese grondgebied twee etnische groepen woonachtig; Bantu- volkeren in het zuiden en Nilotische volkeren in het noorden. In het zuiden woonden voornamelijk landbouwers georganiseerd in koninkrijken, waarvan Buganda het belangrijkste rijk was. De Niloten waren voor het merendeel veehouders.

Lees meer: Meer over Oeganda