Persoonlijke gegevens (pagina 1/3)
U weet uw IBAN of BIC nummer niet? Ga naar www.mijniban.nl
Incasso informatie (pagina 2/3)
Ondertekening en verzending (pagina 3/3)
Machtiging voor:
Hope of the Nations
Hogeweg 16D
8278 BC Kamperveen

Door het invullen van dit formulier en te klikken op de knop "Ik, Sponsor!"
geeft u toestemming aan Hope of the Nations
om éénmalig of maandelijks (zoals vermeld in dit formulier)
een incasso-opdrachten te sturen naar uw bank
om een bedrag van uw rekening af te schrijven ten behoeve van het hier voor vermelde doel of bestemming.
Tevens geeft u uw bank toestemming om éénmalig of maandelijks (zoals hier voor vermeld) het bedrag van uw rekening af te schrijven
overeenkomstig de opdracht met Stichting Hope of the Nations.


Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken.
Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank.

Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Informatie over Iban en BIC vind u op: www.mijniban.nl
Door het onderstaande vinkje aan te vinken,
ga akkoord met bovenstaande machtiging.
Tevens verklaar ik dat ik de eigenaar ben van het vermelde banknummer.
In uw mailbox ontvangt u een bevestiging van deze Euro Incasso,
met incassanten ID:NL56ZZZ501060580000