U kunt een "HOOP" bereiken

U kunt een HOOP bereiken

Sinds mei 2010 staat stichting “Hope of the Nations” in de lijst met Goede Doelen, die door de Belastingdienst wordt opgesteld. Deze Goede Doelen worden aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het verkrijgen van de zogenaamde ANBI aanstelling betekent dat stichting “Hope of the Nations” gezien mag worden als volwassen en eerlijke instelling, wat de transparantie van de organisatie ten goede doet komen. Met deze aanstelling wordt bekrachtigd dat stichting “Hope of the Nations” al het sponsor- en donatiegeld voor 100 procent besteedt aan de organisatiedoelstelling. Naast het feit dat stichting “Hope of the Nations” zich naar buiten toe kan profileren als een transparante organisatie brengt de ANBI aanstelling ook gunstige voordelen met zich mee voor sponsoren en donateurs. Stichting “Hope of the Nations” is geheel afhankelijk van giften om haar doelen te kunnen verwezenlijken. De externe hulp van sponsoren en donateurs vormt dan ook een essentiële drijfveer in het voortbestaan van de organisatie. Met de status van Algemeen Nut Beogende Instelling zijn alle giften aan stichting “Hope of the Nations” aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Uw kans om het verschil te maken!

Donaties zijn voor stichting “Hope of the Nations” van groot belang! Met uw donatie helpt u als particulier of bedrijf “Hope of the Nations” de projecten te realiseren. Uw vaste bijdrage is van harte welkom! U kunt kiezen “Hope of the Nations” te steunen met een vaste bijdrage per maand, kwartaal, halfjaar of jaar. Daarnaast kunt u natuurlijk ook een gift overmaken naar onze bankrekening 1408.55.157 ten name van “Hope of the Nations”.

Giften en donaties
Rabobank: 1408.55.157
IBAN: NL73RABO0140855157
BIC: RABONL2U
T.n.v. St. Hope of the Nation
te Kamperveen
ovv project
KvK Nummer:50106058
Fiscaalnummer:822546486

Stichting Hope of the Nations heeft een ANBI Status.

 

About Hope Of The Nations

Doel stichting 'Hope Of The Nations'

Ons hoofddoel is dat weeskinderen in ontwikkelingslanden zelfvoorzienend worden en een zo zelfstandig mogelijk leven krijgen waarin zij zich ontwikkelen naar volwassenheid in de breedste zin van het woord en zich kunnen voorzien in hun levensonderhoud. Onze hulp richt zich op huisvesting, onderwijs, medische zorg en technische ontwikkeling maar ook geestelijke ontwikkeling gebaseerd op de Bijbelse principes.  Daarnaast willen wij projecten stimuleren op het gebied van landbouw, productie en handel.

Lees meer: About Hope Of The Nations